Zezwolenie na akwen Morza Bałtyckiego

Ustawy i rozporządzenia.
Awatar użytkownika
Konrad
Posty: 45
Rejestracja: 03 gru 2016, 14:01

Re: Zezwolenie na akwen Morza Bałtyckiego

Post autor: Konrad » 15 gru 2016, 14:19

Tak z czystej ciekawości. Czy mogę poprosić o jakiś filmik z polowania w Bałtyku? Ciekawi mnie jak wygląda nasze morze "od spodu". Na jakich głębokościach się tam poluje, czy tylko w pelagialu, czy również aspetto na dnie? Generalnie jeśli ktoś by mógł naskrobać kilka zdań dla laika "z czym to się je"...
Awatar użytkownika
Bartosz Be
Posty: 133
Rejestracja: 02 gru 2016, 21:50
Lokalizacja: Wrocław

Re: Zezwolenie na akwen Morza Bałtyckiego

Post autor: Bartosz Be » 15 gru 2016, 14:27

Bartosz Be pisze:
Paweł W. pisze:Jak Ty, Panie Pawle szkolisz tych łowców ;)
A co, już zapomniałeś? :lol:
Paweł L, weź Pawła W na ponowny kurs i egzamin poprawkowy, bo mu pamięć szwankuje ;)
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 59
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

Re: Zezwolenie na akwen Morza Bałtyckiego

Post autor: cormoran » 16 gru 2016, 21:27

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 1855
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 4 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego spo-sobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;”;

2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:”;

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Go- spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1855

3) w § 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 50% – w przypadku:
a) emerytów lub rencistów,
b) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki, o której mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
d) dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk
1BREATH 1SHOT 1KILL
ODPOWIEDZ