Zabrania się połowu ryb

Ustawy i rozporządzenia.
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 59
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

Zabrania się połowu ryb

Post autor: cormoran » 15 gru 2016, 10:09

• w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody;
• o wymiarach ochronnych;
• w okresie ochronnym;
• w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;
• kuszami innymi niż określone w przepisach prawa;
• ryb łososiowatych i węgorzy;
• na szlaku żeglownym;
• od dnia 15 października do dnia 15 maja;
przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie;
• w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych.

How real men do it.
Załączniki
1044677_10152976680555541_391807683_n.jpg
1044677_10152976680555541_391807683_n.jpg (40.15 KiB) Przejrzano 13452 razy
1BREATH 1SHOT 1KILL
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 59
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: cormoran » 15 gru 2016, 10:11

Na łamach Polski Zbrojnej Nr 2 z lutego 2016 ukazał się artykuł "Szósty zmysł sapera" o 1Brzeskim Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki. To co przykuło najbardziej moją uwagę to zdjęcie, przedstawiające specjalistę płetwonurka. Napisałem do redakcji Polski Zbrojnej by poznać stanowisko redakcji, bądź autora artykułu.

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana e-mail pozwolę sobie przekazać informację jakich udzielił nam rzecznik 1 Pułku saperów na temat kuszy widocznej na zdjęciu.
Mianowicie, rzecznik prasowy kpt. Jacek Obierzyński wyjaśnił nam, że przedmiotowa fotografia przedstawia kierownika nurkowania, który w trakcie zajęć doskonalących nurków realizowanych na zbiorniku wodnym "Floryda" znalazł pod wodą tzw. kuszę. Zbiornik, na którym odbywały się zajęcia jest położony na terenie kompleksu koszarowego, jednakże był on przez lata i jest prawdopodobnie nadal dostępny dla wędkarzy posiadających stosowne zezwolenie na połów ryb na tym akwenie. W trakcie zajęć jeden z nurkujących żołnierzy zauważył pod wodą ów przedmiot o czym poinformował kierownika zajęć. Ten osobiście rozpoznał go i podjął z dna. Z posiadanych przez kpt. Obierzyńskiego informacji i wyjaśnień przedstawiona na zdjęciu kusza była produkcji radzieckiej.
Rzecznik podkreśla także, że w szkoleniu doskonalącym nurków 1psap nie jest wykorzystywany sprzęt prywatny (z wyjątkiem aparatu fotograficznego umożliwiającego robienie zdjęć pod wodą), a już na pewno taki, którego używanie jest prawnie zabronione.
Mam nadzieję, że te wyjaśnienia rozwieją Pana wątpliwości.

Z poważaniem,
Izabela Borańska-Chmielewska
Polska Zbrojna
Załączniki
skan1.jpg
skan1.jpg (47.9 KiB) Przejrzano 13451 razy
1BREATH 1SHOT 1KILL
bruner
Posty: 120
Rejestracja: 05 gru 2016, 1:57

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: bruner » 15 gru 2016, 17:21

Dodam, że przepisy (zakazy) o jakich napisałeś dotyczą polskich wód śródlądowych. Żeby było jasne dla czytających, bo w tej części forum czytający niekoniecznie znają przepisy.
Piotr Gruszeczka; gruszeczka_p@wp.pl http://www.youtube.com/user/PGRbruner
Boże daj mi Pogodę ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić; Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę i Mądrość abym umiał odróżnić jedne sprawy od drugich
Jarek Andrzejewski
Posty: 47
Rejestracja: 05 gru 2016, 11:55

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: Jarek Andrzejewski » 15 gru 2016, 17:32

Akurat zakaz na czerwono ("przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie") nie zalezy od rodzaju wody w naszym kraju.
bruner
Posty: 120
Rejestracja: 05 gru 2016, 1:57

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: bruner » 15 gru 2016, 17:51

nie widzę związku Jarku między kolorem jednej linijki a tym co napisałem...
To są zakazy wynikające z przepisów na polskich wodach śródlądowych i trzeba to jasno napisać. Z treści to nie wynika, a choćby na polskim morzu już jest inaczej... Potem będą niepotrzebne ściny na plaży :D
Piotr Gruszeczka; gruszeczka_p@wp.pl http://www.youtube.com/user/PGRbruner
Boże daj mi Pogodę ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić; Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę i Mądrość abym umiał odróżnić jedne sprawy od drugich
Jarek Andrzejewski
Posty: 47
Rejestracja: 05 gru 2016, 11:55

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: Jarek Andrzejewski » 15 gru 2016, 18:00

Na morzu restrykcje rzeczywiście są inne, ale akurat nie w kwestii polowania z butlą na plecach - to jest zakazane we wszystkich polskich wodach.
Tę informację podkreśliłem, bo może zajrzy tu kiedyś jakiś nurek, który widział polowania z butlą np. w Norwegii i pomyśli, że można tak robić i u nas.
Indianin
Posty: 57
Rejestracja: 03 gru 2016, 9:18

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: Indianin » 15 gru 2016, 23:36

Panowie kolor czerwony jest zastrzeżony dla administratora i moderatorów dlatego poprawiłem na niebieski. Proszę się tego trzymać :D
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 59
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: cormoran » 16 gru 2016, 8:57

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1015
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa
rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza
się, co następuje:

§ 10. Połowy kuszą prowadzi się:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć
więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja
harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem
słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego
o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy
kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
c) oznakowanego kąpieliska.
1BREATH 1SHOT 1KILL
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 59
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

Re: Zabrania się połowu ryb

Post autor: cormoran » 16 gru 2016, 11:50

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 1855
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 4 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego spo-sobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza te-rytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;”;

2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie wię- cej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymo- cowaną do niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:”;

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Go- spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1855

3) w § 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 50% – w przypadku:
a) emerytów lub rencistów,
b) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki, o której mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
d) dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk
1BREATH 1SHOT 1KILL
ODPOWIEDZ