Wymiary i okresy ochronne ryb morskich

Ustawy i rozporządzenia.
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 61
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

Wymiary i okresy ochronne ryb morskich

Post autor: cormoran » 18 sty 2017, 20:35

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;

2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;

3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;

4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;

5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;

6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;

7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;

8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;

9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;

10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;

11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;

12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;

13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;

14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;

15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;

16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;

17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;

18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;

19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;

20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm;

21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;

22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;

23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.

Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci – w terminie od dnia:

a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,

b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,

c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23’14’’ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza – w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40’00’’ długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40’00’’ a 19°21’00’’ długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21’00’’ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00’00’ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód
wewnętrznych, morza te- rytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;”;
6) szczupaka – w terminie od dnia:

a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,

b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23’14’’ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1
lit. c;

8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze,
o którym mowa w pkt 1 lit. c;

9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym
mowa w pkt 1 lit. c.

Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);

2) 2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

3) 6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);

5) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);

6) 14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) 10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);

8) 10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9) 6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);

10) 10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9,
z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius
melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.
1BREATH 1SHOT 1KILL
ODPOWIEDZ