Zakaz połowu dorsza 2020

Ustawy i rozporządzenia.
mpakos
Posty: 39
Rejestracja: 01 wrz 2019, 21:06

Zakaz połowu dorsza 2020

Post autor: mpakos » 19 gru 2019, 19:58

Informujemy, że decyzją Komisji Europejskiej od 1.01.2020 do końca roku 2020 wprowadzony został zakaz połowów dorsza bałtyckiego wschodniego stada. Zakaz dotyczy podobszarów ICES: 22-26, czyli tych, gdzie występuje największa część tego stada. Niestety obejmujące większość polskiego wybrzeża, strefy ICES 24-26 objęte są całkowitym zakazem i znajdują się na wschód od 15°00 południka długości geograficznej wschodniej wyznaczającego czas środkowoeuropejski i przechodzącego na wschód od miejscowości Trzęsacz.

Obrazek

Decyzja Komisji Europejskiej poparta jest przez Międzynarodową Radę do Badań Morza (ICES), która to 29 maja ogłosiła wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie kwot połowowych w roku 2020 (ICES, 2019).


Przytaczamy fragment artykułu opublikowanego na łamach portalu WWF POLSKA
Wschodnie stado bałtyckiego dorsza znajduje się w krytycznym stanie, co potwierdza najnowsze doradztwo naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), wskazujące że połowy ryb z tego stada powinny w 2020 roku wynosić zero ton[2]. Organizacje pozarządowe, w tym WWF Polska, apelowały zarówno do Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich, o zamknięcie połowów dorsza ze wschodniego bałtyckiego stada już w kwietniu bieżącego roku, tuż po publikacji kluczowego, obszernego raportu ICES[3], który jako pierwszy wskazywał na krytyczną sytuację (Apel organizacji pozarządowych).

"Dorsz jest kluczowym gatunkiem dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, jednak dekady nadmiernych połowów oraz ignorowanie doradztwa naukowego przez Komisję Europejską oraz rządy państw nadbałtyckich przyczyniły się do obserwowanego dzisiaj krytycznego stanu populacji tej ryby, tak ważnej dla społeczności przybrzeżnych i gospodarki".

Justyna Zajchowska, ekspertka ds. ochrony ekosystemów morskich w WWF Polska.

Poniżej fragment raportu Międzynarodowej Rady do Badań Morza (ICES):
Stado dorszy zachodnio-bałtyckich (podobszary 22-24)
Pozytywna prognoza dla tego stada opiera się głównie na jednym liczebnym pokoleniu.2016 roku. W ubiegłych kilkunastu latach biomasa stada była niska – zwykle poniżej punktów referencyjnych MSY i zasady przezorności.

ICES zaleca w 2020 roku połowy całkowite (włącznie z rekreacyjnymi) tego stada w granicach 5.2 – 11 tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym że połowy powyżej 7.2 tys. ton (odpowiadające Fmsy) są zalecane jedynie przy spełnieniu warunków wyspecyfikowanych w Planie zarządzania. Zalecana kwota obejmuje połowy rekreacyjne, zakładane na 2.1 tys. ton, i odnosi się do stada dorszy zachodnio-bałtyckich, zatem nie uwzględnia połowów dorszy wschodnio-bałtyckich w podobszarze 24. Doradzana kwota jest znacznie niższa od kwoty zalecanej przez ICES na 2019 r., głównie ze względu na niższą niż poprzednio ocenę liczebności pokolenia 2016 roku.

Stado dorszy wschodnio-bałtyckich (podobszary 24+25-32)
ICES po raz pierwszy od 2014 roku dysponuje analityczną oceną wielkości zasobów dorszy wschodnio-bałtyckich. Jest to wynik kilkuletnich prac międzynarodowej społeczności naukowej, wyrażonej m. in. kilkoma spotkaniami specjalistycznych grup studyjnych, pracami stałych grup eksperckich i intensywną pracą międzysesyjną. Podstawowym wynikiem obliczeń analitycznych jest bardzo wysoki wzrost śmiertelności naturalnej dorszy – wzrosła ona o ponad 50% w okresie ostatnich kilkunastu lat i jest znacznie wyższa niż zakładana w poprzednich analizach ICES. Należy podkreślić, że MIR-PIB już kilka lat temu przedstawiał prace wskazujące, że podstawowym powodem trudności z oceną zasobów tego stada jest wzrost śmiertelności naturalnej, nie uwzględniany w standardowych metodach oceny zasobów ICES.

Obecnie biomasa stada rozrodczego należy do najniższych, a biomasa stada eksploatacyjnego (w przybliżeniu ryby ≥35 cm) jest najniższa w historii oceny tego stada.

CES zaleca w 2020 roku wstrzymanie połowów dorszy, opierając się na zasadzie przezorności.


Fragment decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej połowów rekreacyjnych (połów na wędkę lub kuszę)
Artykuł 7

Środki dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22-26

W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach ICES 22 i 23 oraz w podrejonie ICES 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych zatrzymywać można nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w podrejonach ICES 22 i 23 oraz w podrejonie ICES 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2020 r. zatrzymywać można nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
Rekreacyjne połowy dorsza atlantyckiego są zabronione w podrejonie ICES 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach ICES 25 i 26.
Informacje opracował: Jacek Malinowski i Michał Paczkowski.
Powyższe ustalenia zostały potwierdzone przez Inspektorat Ochrony Rybołówstwa w Kołobrzegu.


Źródła
[1] http://ices.dk/sites/pub/Publication%20 ... .24-32.pdf

[2] http://ices.dk/sites/pub/Publication%20 ... 019.11.pdf

[3] ICES 2019, Report from Benchmark Workshop on Baltic Cod Stocks (WKBALTCOD2) p.77.

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 48&from=DE

[5] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dziennik ... i-69238362

[6] https://www.wwf.pl/aktualnosci/komisja- ... ego-dorsza

[7] https://mir.gdynia.pl/komunikat-o-stani ... roku-2020/

[8] https://youtu.be/1pZyol4ZzXY

[9] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) NR 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE. Artykuł 12.
bruner
Posty: 130
Rejestracja: 05 gru 2016, 1:57

Re: Zakaz połowu dorsza 2020

Post autor: bruner » 01 paź 2020, 21:15

Panowie wiadomo coś co w przyszłym roku - 2021 i następnych? Czy zakaz w rejonach 25 i 26 będzie w tej postaci nadal obowiązywał w 2021?

W sierpniu padła propozycja KE na 2020 rok, która nie wygląda za ciekawie dla nas...
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kwoty- ... 52014.html

Ostateczne decyzje mają zapaść na jesieni (chyba jeszcze nie zapadły bo nigdzie nie mogę nic znaleźć). Ktoś wie coś więcej?
Piotr Gruszeczka; gruszeczka_p@wp.pl http://www.youtube.com/user/PGRbruner
Boże daj mi Pogodę ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić; Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę i Mądrość abym umiał odróżnić jedne sprawy od drugich
mpakos
Posty: 39
Rejestracja: 01 wrz 2019, 21:06

Re: Zakaz połowu dorsza 2020

Post autor: mpakos » 11 lis 2020, 21:29

Na tę chwilę żadnych oficjalnych informacji nie ma, jednakże wg mojej wiedzy plan był by wydłużyć ten zakaz na 3-5 lat, przy czym przedłużany co roku.

Nie sądzę by się w tym względzie coś zmieniło.
ODPOWIEDZ