DEKLARACJA WSTĄPIENIA
DLA CZŁONKA
ZWYCZAJNEGO

Członek Zwyczajny opłaca roczną składkę w wysokości 120 zł i posiada prawo głosu w wyborach oraz może być wybierany do Władz Stowarzyszenia. Szczegóły w STATUCIE.

DEKLARACJA WSTĄPIENIA
DLA CZŁONKA
WSPIERAJĄCEGO

Członek Wspierający nie płaci składek, ale jest zobowiązany do wykonania zadeklarowanych przez siebie prac na rzecz Stowarzyszenia oraz nie posiada prawa głosu w wyborach. Może wystąpić o wydrukowanie Karty Członkowskiej po dokonaniu opłaty za jej wydanie w wysokości 20 zł. Szczegóły w STATUCIE.

STATUT STOWARZYSZENIA SPEARFISHING POLAND
 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Każda osoba biorąca udział w organizowanych przez nas imprezach w charakterze nurka/łowcy, zobowiązana jest do wypełnienia niniejszego oświadczenia i przekazania go podczas rejestracji.
GŁÓWNI PARTNERZY
PATRONATY MEDIALNE 2018
ZAPRZYJAŹNIONE STRONY

Foto migawki

31fp.jpg