Informujemy, że decyzją Komisji Europejskiej z października 2020 roku przedłużony został zakaz połowów dorsza bałtyckiego wschodniego stada oraz zmniejszony został limit przyłowów dorsza podczas połowów innych gatunków do 600 ton rocznie.

Zakaz dotyczy ponownie podobszarów ICES: 22-26, czyli tych, gdzie występuje największa część tego stada. Niestety obejmujące większość polskiego wybrzeża, strefy ICES 24-26 objęte są całkowitym zakazem i znajdują się na wschód od 15°00  południka długości geograficznej wschodniej wyznaczającego czas środkowoeuropejski i przechodzącego na wschód od miejscowości Trzęsacz.


 

Fragment decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej połowów rekreacyjnych (połów na wędkę lub kuszę) z roku 2019.

Artykuł  7

Środki dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22-26

  1. W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach ICES 22 i 23 oraz w podrejonie ICES 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych zatrzymywać można nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
  2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w podrejonach ICES 22 i 23 oraz w podrejonie ICES 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2020 r. zatrzymywać można nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
  3. Rekreacyjne połowy dorsza atlantyckiego są zabronione w podrejonie ICES 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach ICES 25 i 26.

Informacje opracował: Michał Paczkowski.Źródła

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/uprawnienia-do-polowow-na-rok-2021-w-odniesieniu-do-niektorych-stad-ryb-i-69369505
[2] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/10/20/baltic-sea-fishing-council-agrees-on-2021-catch-limits/
[3] https://www.consilium.europa.eu/media/46485/20201019-baltic-tacs_table-ii_updated.pdf
[4] https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/fishing-opportunities-infographics/
[4] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) NR 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE. Artykuł 12.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

CO NOWEGO...?

05.02.2023
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanowiło składkę członkowską za rok 2023 w wysokości 180 zł.


25.01.2023
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Paweł Węglarz, Jakub Krystkowiak, Wojciech Gorajek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!


KALENDARZ IMPREZ
GŁÓWNI PARTNERZY
PATRONATY MEDIALNE 2021
ZAPRZYJAŹNIONE STRONY